Cơ Khi Thành Đạt

Dự án

Một số dự án lớn lắp đặt kệ siêu thị tiêu biểu của Thành Đạt. Chúng tôi cung cấp các loại giá kệ chính hãng chất lượng cao.

I – Một số dự án tiêu biểu
 

1- Hệ thống siêu thị Aloha Mall

2- Hệ thống siêu thị Lan Chi

3- Hệ thống siêu thị Vinmart

4- Kệ quảng cáo Pepsi

5- Kệ quảng cáo Aquafina

6 - Thi công lắp đặt kệ siêu thị tại chuỗi trạm dừng nghỉ Gate 0348 6666 58